Ανακοινώσεις
10/05/2016 Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει σε νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα με στόχο την ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει σε νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα με στόχο την ευρύτερη πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και τα επιστημονικά δεδομένα.

» Περισσότερα

 

OpenAIREplus

 

 

Εγκρίθηκε η Κυπριακή Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

"Εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2016, από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κυπριακή Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης." » Περισσότερα