Ανακοινώσεις
22/02/2017 Δοκιμαστική πρόσβαση στο «Brill’s Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity (LGGA)»

 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στο
«Brill’s Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity (LGGA)» μέχρι τις 22 Μαρτίου 2017.