Ανακοινώσεις
24/02/2017 Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία του Εκδοτικού Οίκου Elsevier

 

Η Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚΥΒ) έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τον Εκδοτικό Οίκο Elsevier, η οποία περιλαμβάνει συνδρομή σε ηλεκτρονικά βιβλία των ετών 2007-2015.  Η συμφωνία πρόσβασης ισχύει για το 2017 και περιλαμβάνει δεκάδες εκατοντάδες ηλεκτρονικά βιβλία διαφόρων επιστημονικών πεδίων.

Μετά το πέρας της σύμβασης και με τη χρήση στατιστικών θα εξασφαλιστούν ως μόνιμη αγορά και χωρίς καμία επιπλέον χρέωση αυτά με τη μεγαλύτερη χρήση, προς όφελος όλων των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών.

 

Elsevier ebook Collection

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με
Αλέκα Σπύρου, τηλ. 00357 22892043