Ανακοινώσεις
02/05/2017 IEL Online - Δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι τις 6 Ιουνίου 2017

 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στο IEL Online μέχρι τις 6  Ιουνίου 2017.