Ανακοινώσεις
15/05/2017 Απόφοιτοι 2017 - Bεβαιωθείτε ότι έχετε επιστρέψει το δανεισμένο υλικό και έχετε τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οφειλές στη Bιβλιοθήκη μέχρι την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

 

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιστρέψει το δανεισμένο υλικό και έχετε τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οφειλές στη Bιβλιοθήκη μέχρι την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας της ΒΠΚ οι φοιτητές που δεν εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους προς τη Βιβλιοθήκη, θα στερούνται της απονομής του πτυχίου τους.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για το λογαριασμό σας στη Βιβλιοθήκη, επικοινωνήστε με το προσωπικό της ΒΠΚ στην η-διεύθυνση library@ucy.ac.cy.