Ανακοινώσεις
15/09/2017 Τα λογισμικά Ανοικτού Κώδικα Eclipse Foundation προσβάσιμα και από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ), συνεχίζοντας την έμπρακτη υποστήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης, έχει προσθέσει τα λογισμικά του Eclipse foundation στην οικογένεια λογισμικών Ανοικτού Κώδικα που φιλοξενεί και διανέμει στον δικό της Open Source Mirror Server.

 

Αυτό θα ωφελήσει ιδιαίτερα τμήματα και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου τα οποία κάνουν χρήση της εν λόγω οικογένειας λογισμικών.

 

Στον ίδιο χώρο φιλοξενούνται τα πιο κάτω λογισμικά:

  • Διανομές linux (Fedora, openSUSE, Ubuntu)
  • Videolan
  • LibreOffice.

 

Η ΒΠΚ, ως κόμβος διανομής, θα επιτρέπει τον διαμοιρασμό των εν λόγω λογισμικών σε πολύ μεγάλες ταχύτητες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και στην Κύπρο γενικότερα.

 

O Open Source Mirror Server είναι μια πρωτοβουλία του γραφείου Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών της ΒΠΚ και κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για ακαδημαϊκά τμήματα και διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και για άλλους οργανισμούς/άτομα της Κύπρου με επιθυμία αξιοποίησης λογισμικών ανοικτού κώδικα.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που η αυτόματη εισήγηση λήψης για τα λογισμικά του Eclipse foundation δεν είναι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορείτε να το διαφοροποιήσετε από την επιλογή “Select Another Mirror”, και στη συνέχεια “Cyprus – University of Cyprus, Library”.