Ανακοινώσεις
29/09/2017 Δοκιμαστική πρόσβαση στη συλλογή περιοδικών του Bentham Science Publishers.

 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στο περιεχόμενο όλων των περιοδικών (2000-2017) της συλλογής του Bentham Science Publishers. Η δοκιμαστική πρόσβαση ισχύει για περίοδο τριών μηνών, από την 1ην Οκτωβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017, μέσω των πιο κάτω διευθύνσεων:

 

  1. http://www.eurekaselect.com
     
  2. http://www.ingentaconnect.com/content/ben