Ανακοινώσεις
01/03/2018 Δοκιμαστική πρόσβαση στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου Brill.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου Brill.Η δοκιμαστική πρόσβαση ισχύει μέχρι 04 Απριλίου 2018.