Ανακοινώσεις
19/03/2018 Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων Jacoby Online.

 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων Jacoby Online. Η δοκιμαστική πρόσβαση ισχύει για την περίοδο 19-26 Μαρτίου 2018.