Ανακοινώσεις
24/05/2018 Απόφοιτοι 2018 - Διευθέτηση οφειλών προς τη Βιβλιοθήκη.

 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιστρέψει το δανεισμένο υλικό και έχετε τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οφειλές στη Bιβλιοθήκη μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018.

Σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας της ΒΠΚ οι φοιτητές που δεν εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους προς τη Βιβλιοθήκη, θα στερούνται της απονομής του πτυχίου τους.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για το λογαριασμό σας στη Βιβλιοθήκη, επικοινωνήστε με το προσωπικό της ΒΠΚ στην η-διεύθυνση library@ucy.ac.cy.