Ανακοινώσεις
11/01/2019 Απόφοιτοι Φεβρουαρίου 2019 - Διευθέτηση οφειλών προς τη Βιβλιοθήκη.

 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιστρέψει το δανεισμένο υλικό και έχετε τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οφειλές στη Bιβλιοθήκη μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.

Σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας της ΒΠΚ οι φοιτητές που δεν εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους προς τη Βιβλιοθήκη, θα στερούνται της απονομής του πτυχίου τους.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για το λογαριασμό σας στη Βιβλιοθήκη, επικοινωνήστε με το προσωπικό της ΒΠΚ στην η-διεύθυνση library@ucy.ac.cy.