Ανακοινώσεις
03/09/2018 SPIE Digital Library and ebooks - Δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018

 

Η βάση δεδομένω SPIE Digital Library and ebooks  παρέχει πρόσβαση σε επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την έρευνα οπτικών και φωτονικών. Περιλαμβάνει περισσότερα από 480.000 τεχνικά έγγραφα από περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και ηλεκτρονικά βιβλία.

 

User guide