Ανακοινώσεις
06/12/2018 Πρόσβαση σε e-books της Oxford Scholarship Online

Σας ενημερώνουμε ότι στον κατάλογό μας (OPAC) έχουν προστεθεί ηλεκτρονικά βιβλία της βάσης Oxford Scholarship Online (καινούρια συνδρομή του Τμήματος Νομικής και του Τμήματος Ψυχολογίας).

Συγκεκριμένα έχουμε πρόσβαση σε καινούργια ηλεκτρονικά βιβλία από τις πιο κάτω θεματικές κατηγορίες :

  • Law
  • Neuroscience
  •  Palliative Care
  • Psychology