Ανακοινώσεις
12/12/2018 Αδυναμία πρόσβασης στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο του εκδότη Elsevier

Παρακαλώ ενημερωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο του εκδότη Elsevier (ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων Scopus, Reaxys, Embase, Ei Compendex) λόγω τεχνικού προβλήματος στον εκδότη.