Ανακοινώσεις
20/02/2019 Ebook Central (ProQuest) - αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος.

 

Η Βιβλιοθήκη σας ενημερώνει ότι το τεχνικό πρόβλημα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά βιβλία της πλατφόρμας Ebook Central (ProQuest) έχει αποκατασταθεί.