Ανακοινώσεις
07/03/2019 Επέκταση Υπηρεσίας Δανεισμού με τη χρήση Μηχανήματος Αυτόματου Δανεισμού.

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από τη Δευτέρα 11/03/2019 οι ώρες παροχής υπηρεσιών δανεισμού επεκτείνονται καθ’  όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» (καθημερινές και σαββατοκύριακα) με τη χρήση Μηχανήματος Αυτόματου Δανεισμού (ΜΑΔ).

 

Για τη χρήση του εν λόγω μηχανήματος είναι απαραίτητη η Πανεπιστημιακή Κάρτα, καθώς επίσης και η επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμούσες οφειλές προς τη Βιβλιοθήκη.

 

Για οποιαδήποτε βοήθεια κατά τη χρήση του μπορείτε να αποτείνεστε στο Γραφείο Πληροφόρησης που βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης.

 

Με την ευκαιρία αυτή ενημερώνουμε επίσης ότι σύντομα θα εγκατασταθούν και οι πύλες ελέγχου Εισόδου/Εξόδου στη Βιβλιοθήκη, καθώς και το σύστημα Αυτόματης Επιστροφής Υλικού, όπου η Πανεπιστημιακή Κάρτα θα είναι και πάλι απαραίτητη.

 

Για απόκτηση Πανεπιστημιακής Κάρτας μπορείτε να αποτείνεστε στο Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης, τηλ.: 22 89 5555, Email: express@ucy.ac.cy.

 

Ευχόμαστε αυτή η δυνατότητα να διευκολύνει το έργο σας, αλλά και να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεση σας για περεταίρω διευκρινήσεις.