Ανακοινώσεις
18/03/2019 Απαραίτητη η Πανεπιστημιακή Κάρτα στη Βιβλιοθήκη.

Η πανεπιστημιακή κάρτα / κάρτα Βιβλιοθήκης για εξωτερικούς χρήστες, είναι απαραίτητη για τον δανεισμό υλικού από τη Βιβλιοθήκη.

 

Για τη χρήση του Μηχανήματος Αυτόματου Δανεισμού είναι απαραίτητη η πανεπιστημιακή κάρτα / κάρτα Βιβλιοθήκης (εξωτερικοί χρήστες). Πριν την χρήση του μηχανήματος θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε οφειλές στο λογαριασμό σας προς τη Βιβλιοθήκη. Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές, το μηχάνημα δεν επιτρέπει το δανεισμό.

Για οποιαδήποτε βοήθεια κατά τη χρήση του μηχανήματος μπορείτε να αποτείνεστε στο Γραφείο Πληροφόρησης που βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης.

 

Επίσης, σύντομα στη Βιβλιοθήκη θα εγκατασταθούν πύλες ελέγχου Εισόδου / Εξόδου, καθώς και σύστημα Αυτόματης Επιστροφής Υλικού, όπου η πανεπιστημιακή κάρτα / κάρτα Βιβλιοθήκης (εξωτερικοί χρήστες) θα είναι απαραίτητη.

 

Για απόκτηση πανεπιστημιακής κάρτας μπορείτε να αποτείνεστε στο Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης, τηλ.: 22 89 5555, Email: express@ucy.ac.cy.