Ανακοινώσεις
13/05/2019 Kluwer Law International - αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος.

 

Η Βιβλιοθήκη σας ενημερώνει ότι το τεχνικό πρόβλημα πρόσβασης στις υπηρεσίες της Kluwer Law International έχει αποκατασταθεί.