Ανακοινώσεις
13/05/2019 Εργασίες αναβάθμισης συστήματος Bιβλιοθήκης, 15/05/2019

 

Την Τετάρτη, 15/05/2019 θα διεξάγονται εργασίες αναβάθμισης του συστήματος Βιβλιοθήκης.

 

Κατά την διάρκεια των εργασιών είναι δυνατό να παρατηρηθεί διακοπή της πρόσβασης στο σύστημα Bιβλιοθήκης:

  • Κατάλογο
  • Ο Λογαριασμός μου
  • Κρατήσεις
  • Ανανεώσεις

 

Για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία, επικοινωνήστε με το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης, Τηλ. 22-892020.

 

Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.