Ανακοινώσεις
27/05/2019 Ελεγχόμενη είσοδος/έξοδος στη Βιβλιοθήκη από τις 30/05/2019

 

Η είσοδος/έξοδος στη Βιβλιοθήκη θα είναι ελεγχόμενη από τις 30/05/2019. Η πανεπιστημιακή κάρτα/κάρτα Βιβλιοθήκης, είναι απαραίτητη για την είσοδο/έξοδο στη Βιβλιοθήκη.

 

Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για απόκτηση πανεπιστημιακής κάρτας, μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης ΠΚ, τηλ.: 22 89 5555, email: express@ucy.ac.cy

 

Οι εξωτερικοί χρήστες,  για απόκτηση κάρτας Βιβλιοθήκης μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης, (ισόγειο Βιβλιοθήκης), τηλ. 22892020.

 

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου, που η κάρτα τους έχει λήξει μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης (ισόγειο Βιβλιοθήκης), τηλ. 22892020 για έκδοση νέας κάρτας.

 

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα σας δεν έχει λήξει!