Ανακοινώσεις
28/05/2019 Απαραίτητη η πανεπιστημιακή κάρτα / κάρτα βιβλιοθήκης στη Βιβλιοθήκη.

 

Η πανεπιστημιακή κάρτα / κάρτα Βιβλιοθήκης είναι αναγκαία για
 

 • - Είσοδο/έξοδο στη Βιβλιοθήκη από 30/5/2019
   
 • - Δανεισμό από το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης (πανεπιστημιακή κοινότητα και  έξωτερικά μέλη-συνδρομή)
   
 • - Μηχάνημα Αυτόματου Δανεισμού (πανεπιστημιακή κοινότητα και έξωτερικά μέλη-συνδρομή)
  • Σημ.: Πριν την χρήση του μηχανήματος θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε οφειλές στο λογαριασμό σας προς τη Βιβλιοθήκη. Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές, το μηχάνημα δεν επιτρέπει το δανεισμό.
   Για οποιαδήποτε βοήθεια κατά τη χρήση του μηχανήματος μπορείτε να αποτείνεστε στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης, που βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης.
    
 • - χρήση των εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων (φωτοτύπηση, εκτύπωση, σάρωση).

 

Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για απόκτηση πανεπιστημιακής κάρτας, μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης ΠΚ, τηλ.: 22 89 5555, email: express@ucy.ac.cy

 

Οι εξωτερικοί χρήστες,  για απόκτηση κάρτας Βιβλιοθήκης μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης, (ισόγειο Βιβλιοθήκης), τηλ. 22892020.

 

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου, που η κάρτα τους έχει λήξει μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης (ισόγειο Βιβλιοθήκης), τηλ. 22892020 για έκδοση νέας κάρτας.