Ανακοινώσεις
29/05/2019 JoVE Core: Bio - Δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στο JoVE Core: Bio, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Παρέχει εκατοντάδες θεμελιώδεις έννοιες βιολογίας, οι οποίες εξηγούνται μέσω κινούμενων εικόνων.