Ανακοινώσεις
26/09/2019 Δοκιμαστική πρόσβαση: "Future Medicine Collection" και "Future Science Collection"

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στα πακέτα Future Medicine Collection και Future Science Collection του Future Science Group, για το περιεχόμενο των ετών 2018 και 2019.

 

 

 

Η πρόσβαση θα είναι ανοικτή μέχρι και τις 31/12/2019.