Ανακοινώσεις
27/09/2019 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΖΕΦΥΡΟΣ

Ζέφυρος
Ο Ζέφυρος είναι το προϊόν του Ερευνητικού Προγράμματος ΖΕΦΥΡΟΣ: Περιηγητικά́ κείμενα για την Κύπρο (15ος-18ος αι.). Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Sylvia Ioannou Foundation και εκπονήθηκε το 2016-2017 από 25 συνεργάτες σε επτά χώρες (Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τσεχία), υπό την επιστημονική επίβλεψη της Ίλιας Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε αυτό συγκεντρώνονται και κατηγοριοποιούνται πληροφορίες αναφορικά με τον φυσικό και οικισμένο χώρο, τον πολιτισμό και την ιστορία της Κύπρου, όπως αυτά παρουσιάζονται σε 11 γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, λατινικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, σουηδικά, τσεχικά) μέσα από τις 125 εκδόσεις έργων της ταξιδιωτικής γραμματείας. Όλες οι εκδόσεις προέρχονται από την Συλλογή του Sylvia Ioannou Foundation.

Το πρόγραμμα Ζέφυρος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ιδρύματος Σύλβια Ιωάννου με τίτλο «Κειμενοποιώντας την εμπειρία – Ψηφιοποιώντας το κείμενο: Η Κύπρος μέσα από την ταξιδιωτική γραμματεία (15ος-18ος αι.)», 6-8 Φεβρουαρίου 2019, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου" σε συνεργασία Ιδρύματος Σύλβια Ιωάννου και Πανεπιστημίου Κύπρου.