Ανακοινώσεις
07/11/2019 "Ψηφιοποίηση: πρόκληση ή απειλή για τις Βιβλιοθήκες" Τελετή έναρξης Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου.

 

"Ψηφιοποίηση: πρόκληση ή απειλή για τις Βιβλιοθήκες" Τελετή έναρξης Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου.