Ανακοινώσεις
08/11/2019 Διακοπή χορήγησης ημερήσιας κάρτας Βιβλιοθήκης σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Με την πρόσφατη εγκατάσταση του συστήματος ασφάλειας εισόδου στη Βιβλιοθήκη, είναι απαραίτητη για είσοδο η χρήση της προσωπικής κάρτας τόσο για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και για εγγεγραμμένα Εξωτερικά Μέλη. Για τους εξωτερικούς επισκέπτες που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη εφαρμόζεται η  πρακτική της χορήγησης ημερήσιας κάρτας, η οποία αποσκοπεί αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση όσων δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη σε τακτική βάση, αλλά επιθυμούν απλώς να την επισκεφτούν.

 

Ενημερώνουμε ότι από τις 18/11/2019 δεν θα δίνεται ημερήσια κάρτα σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Προτρέπουμε όσους/όσες δεν έχουν ακόμα αποκτήσει πανεπιστημιακή κάρτα να αποτεθούν στο Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης (τηλ. 2289-5555) το συντομότερο δυνατό (βλ. σύνδεσμο http://www.ucy.ac.cy/ucycard).

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη
στο τηλ. 2289-2020 ή
στην ηλ. διεύθυνση library@ucy.ac.cy