Ανακοινώσεις
11/11/2019 INIS Repository - περιέχει παγκόσμια βιβλιογραφία για τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής επιστήμης και τεχνολογίας.

 

To αποθετήριο INIS (International Nuclear Information System) προσφέρει βιβλιογραφία σε παγκόσμια κάλυψη στον τομέα της πυρηνικής επιστήμης. Φιλοξενεί συλλογές δημοσιευμένων πληροφοριών σχετικά με τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής επιστήμης και της τεχνολογίας.

 

Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές και έγγραφα πλήρους κειμένου συμβατικής και μη συμβατικής βιβλιογραφίας, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και τεχνικών εκθέσεων, πρακτικών συνεδρίων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και διατριβών.

 

Καλύπτει όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του International Atomic Energy Agency (IAEA) συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής μηχανικής και της τεχνολογίας, της πυρηνικής ασφάλειας και της προστασίας από τις ακτινοβολίες, των διασφαλίσεων και της μη διάδοσης, των εφαρμογών πυρηνικών και ισοτόπων, της πυρηνικής και υψηλής ενεργειακής φυσικής, της πυρηνικής χημείας και της ακτινοβολίας, τις νομικές πτυχές, τις περιβαλλοντικές και τις οικονομικές πτυχές των πυρηνικών και μη πυρηνικών πηγών ενέργειας.

 

Η πρόσβαση στο INIS προσφέρεται δωρεάν μέσω του διαδικτύου.

 

Το INIS ιδρύθηκε το 1970 από το International Atomic Energy Agency (IAEA)  για να προωθήσει την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών για τις ειρηνικές χρήσεις της ατομικής ενέργειας.

Το INIS βοηθά τα κράτη μέλη και διεθνείς οργανισμούς (περισσότερα από 150 κράτη μέλη και διεθνείς οργανισμούς), ανάμεσα τους και η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, να οικοδομήσουν τις δυνατότητες πυρηνικής πληροφόρησης μέσω μαθημάτων e-learning και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια INIS διεξάγονται κάθε δύο χρόνια στη Βιέννη, καλύπτοντας όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του INIS, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής, σύντομων περιλήψεων, της περιγραφικής καταλογογράφησης, της ευρετηρίασης, της ανάκτησης, του μάρκετινγκ και της προώθησης.

 


Για ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Σταυρούλα Πίττα, τηλ. 2289 2167