Ανακοινώσεις
23/01/2020 Διακοπή πρόσβασης στα ηλεκτρονικά περιοδικά του εκδότη Taylor & Francis.

Η Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι έχει διακοπεί η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του Taylor & Francis.

 

Η διακοπή οφείλεται στο ότι δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία ανανέωσης της σύμβασης με τον Εκδότη.

 

Η ΚΚυΒ δεν αποκλείει μελλοντική συνεργασία με τον Εκδότη στην περίπτωση που βελτιώσει τους όρους συμφωνίας προς όφελος των μελών της.