Ανακοινώσεις
04/02/2020 Παρουσίαση εργαλείου Share3D Dashboard και της πλατφόρμας StoryMaker, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

φιλοξενεί και παρουσιάζει
το εργαλείο Share3D Dashboard και την πλατφόρμα StoryMaker
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Share3D

 

Ομιλητής: Δρ Δημήτρης Γαβρίλης,
Eρευνητής στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ)
του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

 

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
 Ώρα: 10:00 – 12:00 π.μ.
Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο LRC012

 

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό

 

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής:
τηλ. 22893432
marti.zafiro@ucy.ac.cy

 

 

Το εργαλείο Share3D Dashboard επιτρέπει σε πολιτιστικούς φορείς αλλά και ιδιώτες να δημοσιεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Europeana) 3D αντικείμενα. Το εργαλείο επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση, τεκμηρίωση και εμπλουτισμό 3D αντικειμένων απευθείας από την πλατφόρμα Sketchfab ενώ παράγει αυτόματα τα εμπλουτισμένα EDM records, τα οποία με τη σειρά τους αποστέλλονται στην Europeana.

 

Η πλατφόρμα Share3D StoryMaker αποτελεί ένα εργαλείο ψηφιακής εξιστόρησης με χρήση πόρων ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από το Share3D StoryMaker μπορείτε να ανακαλύψετε ανοικτά αδειοδοτημένα τρισδιάστατα μοντέλα από την πανευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana και το αποθετήριο τρισδιάστατων πόρων Sketchfab και να δημιουργήσετε τις δικές σας ιστορίες για σκοπούς διδασκαλίας και δημιουργικότητας. Με βάση αυτά τα μοντέλα, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο (template) για να φτιάξετε τη δική σας ιστορία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή ενός hotspot, ενός slideshow ή μιας χρονοσειράς (timeline).

 

Το έργο Share 3D – Sharing new perspectives συμβάλει στην αύξηση της πρόσβασης στους ψηφιακούς πόρους της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Το έργο ανταποκρίνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που υπενθυμίζουν τη σημασία της πρόσβασης σε διαδικτυακούς πολιτιστικούς πόρους «για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση όλων στον πολιτισμό και τη γνώση, να προωθηθεί ο πλούτος και η ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και να συμβάλει στην επίτευξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέσω της αυξανόμενης προσφοράς νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών».