Ανακοινώσεις
02/04/2020 Ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές από τους εκδότες, λόγω των επιπτώσεων του COVID-19.

Στο πλαίσιο των δράσεων για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, οι πιο κάτω έκδότες/προμηθευτές παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

Η πρόσβαση είναι δυνατή μέσα από το δίκτυο του πανεπιστημίου ή με σύνδεση στο δίκτυο, μεσω της υπηρεσίας VPN.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
Μαριάννα Εμμανουήλ

 

Επίσης, εάν έχετε ερωτήματα ή χρειάζεστε καθοδήγηση για τη χρήση των πηγών, μπορείτε να συνομιλήσετε σε πραγματικό χρόνο, με την βιβλιοθηκονόμο, μέσω της Υπηρεσίας AskLive, που φαίνεται κάτω δεξιά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, ή να αποστείλετε offline μήνυμα εάν η υπηρεσία είναι ανενεργή.

 


 

Archaeopress - δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι τέλος Ιουλίου 2020.

 

Berghahn Journals - πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Bloomsbury Digital Resources - πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

 

Cambridge University Press

Textbooks: A full list of 700+ Textbooks

 

Cambridge Companions


 

Cambridge Histories


 

Cambridge Elements

IEEE eLearning Libraryπρόσβαση σε εκατοντάδες ώρες μαθημάτων σε νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

JoVE (Journal of Visualized Experiments) - ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο JoVE Science Education, μέχρι 15 Ιουνίου 2020.

Οι θεματικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη Science Education είναι:  

 JSTOR - διαθέσει δωρεάν μεγάλο μέρος του υλικού της (complimentary access to additional JSTOR Archive and/or Books @ JSTOR Content where eligible) στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να στηρίξουν τα Ιδρύματα που είναι συνδρομητές και όχι μόνο, μέχρι τις 30/6/2020.
Loeb Classical Library - Δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι 30 Ιουνίου 2020.
Springer Nature - 500+ βασικά εγχειρίδια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω SpringerLink, μέχρι 30 Απριλίου 2020.
Access to All World Scientific Journal Content - πρόσβαση στα περιεχόμενα όλων των περιοδικών του World Scientific από το 2001.