Ανακοινώσεις
27/04/2020 Εργασίες συντήρησης Ιδρυματικού αποθετηρίου Πανεπιστημίου Κύπρου "ΛΗΚΥΘΟΣ"

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη, 30/04/2020 από τις 10:00 μέχρι τις 13:00 θα διεξαχθούν εργασίες συντήρησης στον εξυπηρετητή που φιλοξενεί το αποθετήριο Πανεπιστημίου Κύπρου "ΛΗΚΥΘΟΣ". Κατά το διάστημα αυτό ενδέχεται να σημειωθεί αδυναμία πρόσβασης, ενώ θα επιτρέπεται μόνο ανάγνωση, χωρίς αλλαγή/αποθήκευση δεδομένων.