Ανακοινώσεις
29/05/2020 Οδηγίες χρήσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου από 1η Ιουνίου 2020.

 

Υποχρεώσεις χρηστών για θέματα ασφάλειας και υγιεινής

--  Υποχρεωτική η τήρηση αποστάσεων από άλλους παρευρισκόμενους στο χώρο (τουλάχιστον 2 μέτρα).

 

--  Υποχρεωτική η χρήση αντισηπτικού υγρού για τα χέρια (ή ακόμα και για τα γάντια) κατά την είσοδο στο κτήριο. Πριν τη χρήση γαντιών επιβάλλεται η χρήση αντισηπτικού για τα χέρια επίσης.

 

--  Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης.

 

-- Επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση στους χώρους που έχουν καθοριστεί από τη Βιβλιοθήκη κατόπιν οδηγιών του προσωπικού υποδοχής στο Κέντρο Πληροφόρησης- Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».

 

-- Απαγορεύεται η μετακίνηση καθισμάτων εντός των χώρων.

 

--  Κατά την αποχώρηση οι χρήστες οφείλουν να αφήνουν τον χώρο απόλυτα καθαρό.

 

Αναγνωστήρια

--  Επιτρέπεται η χρήση των αναγνωστηρίων που έχουν καθοριστεί από τη Βιβλιοθήκη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 08:30-20:00.

 

--  Η Βιβλιοθήκη ή η Υπηρεσία Ασφάλειας δύναται να μην επιτρέψει την είσοδο σε χρήστες αν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός χρηστών ή αν κρίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια ή υγεία των παρευρισκομένων.

 

Διαδικασία χρήσης εντός Βιβλιοθήκης ή δανεισμού βιβλίων

-- Απαραίτητη η συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης (μέχρι 5 βιβλία). Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας κατά την προώθηση των αιτημάτων.

 

-- Τα βιβλία θα παραδίδονται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μεταξύ των ωρών 08:30-14:00 (εκτός και εάν συμφωνηθεί άλλη διευθέτηση μεταξύ του χρήστη και της Βιβλιοθήκης).

 

Διαδικασία Επιστροφής Υλικού

--  Η επιστροφή βιβλίων γίνεται μόνο μέσω του Συστήματος Αυτόματης Επιστροφής που βρίσκεται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 08:30-20:00.

 

--  Η έναρξη επανατοποθέτησης των βιβλίων στα ράφια θα γίνεται το πρωί της επόμενης Δευτέρας, προκειμένου να δίνεται το χρονικό περιθώριο των 72 ωρών από την προηγούμενη Πέμπτη προς αποφυγή μετάδοσης της ασθένειας COVID-19.

 

Πρόσβαση σε Βιβλιοστάσια

--  Στην παρούσα φάση δεν επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση/διακίνηση στα βιβλιοστάσια.