Ανακοινώσεις
04/06/2020 OpenAIRE Webinar: "Διαλειτουργικότητα στο EOSC: εφαρμογή των Οδηγιών του OpenAire για αποθετήρια"

 

Οι Εθνικοί Κόμβοι Ανοικτής Πρόσβασης σε Ελλάδα και Κύπρο συνεχίζουν την ενημέρωση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για σημαντικές πτυχές που αφορούν την Ανοικτή Επιστήμη οργανώνοντας επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια.

 

Το παρόν webinar αφορά στην ενημέρωση για υπηρεσίες και ροές εργασίας που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση ιδρυματικών και θεματικών αποθετηρίων για επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα, με πρότυπα που επιτυγχάνουν την αποτελεσματική, και χωρίς απώλειες, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ετερογενή συστημάτων. Το webinar πραγματοποιείται σε συνεργασία με το NI4OS-Europe, ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υποστηρίζει την ανάπτυξη εθνικών πρωτοβουλιών για την Ανοικτή Επιστήμη, καθώς και τη διασύνδεση εθνικών υποδομών και υπηρεσιών της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων με το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης - EOSC (European Open Science Cloud).

 

"Διαλειτουργικότητα στο EOSC: εφαρμογή των Οδηγιών του OpenAire για αποθετήρια"

 

Πότε; Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

Ώρα; 11.00π.μ - 12.00μ.μ

Γλώσσα παρακολούθησης: Ελληνικά

Κοινό: Διαχειριστές αποθετηρίων

 

Δήλωση συμμετοχής (εδώ)

 

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι την παρουσίαση του συγκεκριμένου webinar έχουν αναλάβει οι Στεφανία Μάρτζιου και Αντώνης Λεμπέσης, επιστημονικοί συνεργάτες στο Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” και μέλη της ομάδας τεχνικής ανάπτυξης του OpenAIRE. 

 

Μεγάλο ενδιαφέρον για την Ανοικτή Επιστήμη παρουσιάζει η πρόσβαση σε επιστημονικά αποτελέσματα που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονικές υποδομές, όπως είναι τα αποθετήρια. Η ύπαρξη πολιτικών περιεχομένου, μεταδεδομένων, απόθεσης, διατήρησης κλπ, η εφαρμογή παγκόσμιων προτύπων ανταλλαγής πληροφοριών και η εκπαίδευση στη χρήση των αποθετηρίων, είναι ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας, ανιχνευσιμότητας και επανάχρησης των επιστημονικών αποτελεσμάτων. Τελευταία, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη τόσο για τα δεδομένα όσο και για τις υποδομές/ υπηρεσίες που παράγουν, διανέμουν και διατηρούν δεδομένα, να ακολουθούν τις FAIR αρχές. Η ετερογένεια των δεδομένων δύναται να επηρεάσει και να αποτελέσει εμπόδιο στη διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων. Τη λύση σε αυτήν την πρόκληση προσφέρει εδώ και 10 χρόνια το OpenAIRE μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζονται στο πλαίσιο των NI4OS-Europe και EOSC.

 

Σκοπός του webinar είναι να παρουσιαστούν σε διαχειριστές αποθετηρίων:

--  Οδηγίες του OpenAIRE που αφορούν μεταδεδομένα για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας

--  Validator: υπηρεσία αξιολόγησης διαλειτουργικότητας

--  Repository Dashboard: επιπλέον λειτουργίες για αποθετήρια

 

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το webinar “Διαλειτουργικότητα στο EOSC: εφαρμογή των Οδηγιών του OpenAIRE για αποθετήρια”, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής (εδώ).

 

Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα παρακολούθησης θα αποσταλεί μια μέρα πριν την πραγματοποίηση του webinar σε όσες/ους έχουν δηλώσει συμμετοχή.

 

Συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα ομιλητών:

Η Στεφανία Μάρτζιου είναι Μηχανικός Λογισμικού με προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εδώ και χρόνια απασχολείται ως Μηχανικός Λογισμικού και σχεδιάστρια διεπαφών χρήστη σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης (σειρά έργων OpenAIRE, ESPAS, OpenMinTeD, eInfraCentral) και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση συστημάτων ενοποίησης ετερογενή δεδομένων και παρακολούθησης. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών και των προδιαγραφών λειτουργικότητας, καθώς και στον σχεδιασμό, την προτυποποίηση και την εφαρμογή γραφικών διεπαφών χρήστη.

 

Ο Αντώνης Λεμπέσης είναι έμπειρος Μηχανικός Λογισμικού / Ερευνητής, με 15 χρόνια εμπειρίας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”. Ο κ. Λεμπέσης κατέχει πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών και μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών (Συστήματα Υπολογιστών και Εφαρμογές) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εδώ και χρόνια απασχολείται ως Μηχανικός Λογισμικού και Αρχιτέκτονας Λογισμικού σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα (DIAS, DRIVER και σειρά έργων OpenAIRE, ESPAS, OpenMinTeD, eInfraCentral, CatRIs και EOSC Enhance, ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ). Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει συστήματα ενοποίησης ετερογενή δεδομένων και παρακολούθησης δεδομένων. Έχει εμπειρία στη διαχείριση όλων των σταδίων υλοποίησης λογισμικού μεγάλης κλίμακας, ξεκινώντας από την ανάλυση απαιτήσεων, μέχρι την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την εγκατάσταση. Υπήρξε τεχνικός διευθυντής της ομάδας του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” στα προγράμματα ESPAS, OpenAIRE2020, OpenAIRE Advance και OpenMinTeD. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών, Συστήματα Πληροφοριών Ιστού και Διαχείριση Δεδομένων και η τεχνογνωσία του περιλαμβάνει τεχνολογίες Java, XML, τεχνολογίες διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων.

 

Mε τη λήξη του webinar θα διαμοιραστούν σε όλους τα αρχεία της παρουσίασης και η βιντεοσκόπηση.

 

Για ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

      - Ελλάδα openaire@athena-innovation.gr

      - Κύπρος openaire-cy@ucy.ac.cy