Ανακοινώσεις
23/06/2020 Νέο πλαίσιο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου από την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

 

Υποχρεώσεις χρηστών για θέματα ασφάλειας και υγιεινής

 

-- Υποχρεωτική η παρουσίαση της προσωπικής κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης.

 

--  Υποχρεωτική η τήρηση αποστάσεων από τους άλλους παρευρισκόμενους στο χώρο (τουλάχιστον 2 μέτρα).

 

--  Υποχρεωτική η χρήση αντισηπτικού υγρού για τα χέρια (ή ακόμα και για τα γάντια) κατά την είσοδο στο κτήριο. Πριν τη χρήση γαντιών επιβάλλεται η χρήση αντισηπτικού για τα χέρια επίσης.

 

--  Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης, εκτός αν διατηρείται σε συνεχή βάση η ελάχιστη απόσταση των δύο μέτρων όπου επιτρέπεται η προσωρινή αφαίρεσή της.

 

-- Επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση στους χώρους που έχουν καθοριστεί από τη Βιβλιοθήκη κατόπιν οδηγιών του προσωπικού υποδοχής στο Κέντρο Πληροφόρησης- Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».

 

-- Απαγορεύεται η μετακίνηση καθισμάτων εντός των χώρων.

 

--  Κατά την αποχώρηση τους οι χρήστες οφείλουν να αφήνουν τον χώρο απόλυτα καθαρό από αντικείμενα αλλά και με αντισηψία χρησιμοποιώντας υλικά που βρίσκονται στην έξοδο από τους ανελκυστήρες σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στην είσοδο του αναγνωστηρίου 24/7.

 

-- Μετά τη χρήση του οποιουδήποτε εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου και του μηχανήματος αυτόματου δανεισμού) οι χρήστες οφείλουν επίσης να απολυμαίνουν την επιφάνεια με τη χρήση κατάλληλου αντισηπτικού που θα βρίσκεται στο χώρο.  

 

--  Η Βιβλιοθήκη ή η Υπηρεσία Ασφάλειας δύνανται να μην επιτρέψουν την είσοδο σε χρήστες αν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών ή αν κρίνουν ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια ή υγεία των παρευρισκομένων.

 

Αναγνωστήρια και ωράριο λειτουργίας

 

--  Κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (Δευτέρα-Παρασκευή, 08:30-14:00), οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τους χώρους μελέτης που υπάρχουν στα 5 επίπεδα της Βιβλιοθήκης, καθώς και το Αναγνωστήριο 24/7 (ισόγειο, αίθουσα 035).

 

-- Πέραν των πιο πάνω ωρών οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το Αναγνωστήριο 24/7, το οποίο για την περίοδο 24/6/2020-31/7/2020 θα λειτουργεί από 08:30-00:00 από Δευτέρα-Κυριακή.

 

Για τη σταδιακή διαφοροποίηση του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης θα αναρτάται σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

 

-- Στην παρούσα φάση απαγορεύεται η χρήση των Δωματίων Ομαδικής Μελέτης λόγω δυσκολίας στην επίβλεψη. Για τον λόγο αυτό οι πόρτες τους θα παραμένουν συνεχώς ανοικτές.

 

-- Σε όλους τους χώρους οι χρήστες οφείλουν να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ τους. 

 

Πρόσβαση σε Βιβλιοστάσια και χρήση βιβλίων εντός Βιβλιοθήκης

 

-- Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα ανοικτά βιβλιοστάσια και χρήσης των βιβλίων εντός της Βιβλιοθήκης. Με τη λήξη της μελέτης τους οφείλουν να μεταφέρουν τα βιβλία που έχουν χρησιμοποιήσει και δεν επιθυμούν να δανειστούν στο ισόγειο με σκοπό την τοποθέτησή τους στο Σύστημα Αυτόματης Επιστροφής για τη διαδικασία επανατοποθέτησης τους.

 

Δανεισμός βιβλίων

 

-- Σταματά να είναι σε ισχύ η διαδικασία δανεισμού μέσω ηλεκτρονικού αιτήματος. Χρήστες που επιθυμούν να δανειστούν βιβλία οφείλουν να τα εντοπίζουν οι ίδιοι στο ράφι και να τα δανείζονται μόνοι τους στους Σταθμούς Αυτόματου Δανεισμού που υπάρχουν σε όλους τους ορόφους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η χρήση αντισηπτικού για απολύμανση της επιφάνειας του εν λόγω εξοπλισμού.

 

Διαδικασία Επιστροφής Υλικού

 

--  Η επιστροφή βιβλίων γίνεται μόνο μέσω του Συστήματος Αυτόματης Επιστροφής που βρίσκεται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

 

--  Η έναρξη επανατοποθέτησης των βιβλίων στα ράφια θα γίνεται βάσει ημερομηνίας επιστροφής προκειμένου να μεσολαβούν τουλάχιστον 72 ώρες προς αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

Ευχαριστούμε όλους για την κατανόηση και συνεργασία σας

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΠΚ