Ανακοινώσεις
07/07/2020 Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών - Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Στο Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών, που δημιουργήθηκε και διατίθεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), καταγράφεται ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών ψηφιοποιημένων περιοδικών εκδόσεων ελεύθερα προσβάσιμων στο Διαδίκτυο, καθώς και ορισμένων ξενόγλωσσων τίτλων ελληνικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για περιοδικά τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί από διάφορους οργανισμούς πληροφόρησης, εντός και εκτός Ελλάδας.