Ανακοινώσεις
01/08/2020 Ωράριο Βιβλιοθήκης, Αύγουστος 2020.

 

Η Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή
10 - 14 Αυγούστου 2020

Το αναγνωστήριο 24/7 θα είναι ανοιχτό

 

Αύγουστος 2020

Ωράριο Βιβλιοθήκης, Αύγουστος 2020
(μόνο για μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου και εγγεγραμμένα εξωτερικά μέλη)
σύμφωνα με τις
"Οδηγίες χρήσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου από 24 Ιουνίου 2020"

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
&
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
(χρήση  αναγνωστηρίων που έχουν καθοριστεί από τη Βιβλιοθήκη)

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
 ΜΟΝΟ
μέσω του
ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΟΝΟ

μέσω του

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
(είσοδος Βιβλιοθήκης)
Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου»

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30 - 14:00

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30 - 14:00

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ
08:30 - 20:00

Ερευνητική Μονάδα
Αρχαιολογίας
(Μη δανειστική)
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:00-15:00
(Μη δανειστική)
Μη δανειστική -

Αναγνωστήριο 24/7
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ, 08:30 - 20:00

* Η πανεπιστημιακή κάρτα / κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη για είσοδο στη Βιβλιοθήκη.