Ανακοινώσεις
31/08/2020 Ωράριο Βιβλιοθήκης από 01/09/2020
από 1η Σεπτεμβρίου  2020

Ωράριο Βιβλιοθήκης, από 1η Σεπτεμβρίου 2020
(μόνο για μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου και ενεργά εξωτερικά μέλη)
σύμφωνα με τις
"Οδηγίες χρήσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου από 1η Σεπτεμβρίου 2020"

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
 ΜΟΝΟ μέσω του
ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
(χρήση αναγνωστηρίων που έχουν καθοριστεί από τη Βιβλιοθήκη)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΟΝΟ μέσω του
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

(είσοδος Βιβλιοθήκης)
Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου»

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30 - 17:30

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30 - 22:00

 

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
10:00 - 20:00

 

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30 - 22:00

 

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
10:00 - 20:00

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
08:30 - 24:00

Ερευνητική Μονάδα
Αρχαιολογίας
(Μη δανειστική)

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 20:00

Μη δανειστική ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 20:00
-

Αναγνωστήριο 24/7 και Αναγνωστήριο στο Ισόγειο της Βιβλιοθήκης

 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 08:30 - 24:00

 

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ, 10:00 - 24:00

* Η πανεπιστημιακή κάρτα / κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη για είσοδο στη Βιβλιοθήκη.