Ανακοινώσεις
28/09/2020 Την Πέμπτη, 01/10/2020, λόγω δημόσιας αργίας, η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει μόνο ως αναγνωστήριο (Αναγνωστήριο 24/7 & Ισόγειο, 08:30-00:00)

 

Την Πέμπτη, 01/10/2020, λόγω δημόσιας αργίας, η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει μόνο ως αναγνωστήριο,
Αναγνωστήριο 24/7 & Ισόγειο, 08:30-00:00