Ανακοινώσεις
30/10/2020 Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του Taylor & Francis.

Η Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ) θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι έχει ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του Taylor & Francis.