Ανακοινώσεις
06/11/2020 Η Βιβλιοθήκη κλείνει στις 22:30

Η Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι για λόγους συμμόρφωσης με την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 23:00-05:00, θα κλείνει κάθε μέρα στις 22:30. Για το πλήρες ωράριο λειτουργίας, παρακαλώ επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα.