Ανακοινώσεις
23/11/2020 Ψηφιακός θησαυρός: Ελεύθερη πρόσβαση σε 458 σπάνια ελληνικά περιοδικά του 19ου και του 20ού αιώνα.

 

458 τίτλοι σπάνιων ελληνικών περιοδικών 19ου και 20ου αιώνα από τη συλλογή ΕΛΙΑ σε Ελεύθερη/Ανοικτή Πρόσβαση μέσα από τη συνεργασία της Βιβλιοθήκης του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου με μεγάλη χαρά ανακοινώνουν την παροχή ελεύθερης πρόσβασης (χωρίς χρέωση ή περίπλοκες διαδικασίες) στην εξαιρετικά σημαντική ψηφιακή συλλογή 458 τίτλων σπάνιων ελληνικών περιοδικών του 19ου και του 20ού αιώνα, η οποία συνολικά αριθμεί 25.648 τεύχη — ορισμένοι τίτλοι εξ αυτών μοναδικά αποκτήματα της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ) του ΜΙΕΤ.

 

Η σημαντική αυτή συλλογή αποτελεί πολύχρονη συνεργασία μεταξύ των Βιβλιοθηκών των δύο ιδρυμάτων με αφετηρία τους πρώτους 86 τίτλους να προετοιμάζονται από το 2003, με όραμα τη σημερινή ανακοίνωση, γεγονός που αναμφισβήτητα θα δώσει στους ερευνητές ιδιαίτερη ικανοποίηση αφού θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε πολύτιμες πηγές λογοτεχνικού και ιστορικού περιεχομένου.

 

Η ψηφιακή συλλογή ΕΛΙΑ φιλοξενείται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Ψηφιακών Συλλογών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου με την ονομασία «ΛΗΚΥΘΟΣ» (Λημματολόγιο Ηλεκτρονικών Κυπριακών Θεματικά Οργανωμένων Συλλογών) και είναι ελεύθερα προσβάσιμη με την εισαγωγή ενός e-mail και τη δημιουργία  ενός κωδικού στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/12942

 

Τα φυσικά σώματα των περιοδικών ανήκουν και βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, η οποία και τα ψηφιοποίησε, ενώ την επαναφορά της αρχικής μορφής των τευχών των περιοδικών (από λυτά φύλλα σε τεύχη) καθώς και την επεξεργασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), προς διευκόλυνση της αναζήτησης στο περιεχόμενο, πραγματοποίησε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου/Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων.

 

Δελτίο Τύπου