Ανακοινώσεις
30/11/2020 Η Βιβλιοθήκη κλείνει στις 20:30

Η Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι για λόγους συμμόρφωσης με την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00-05:00, θα κλείνει κάθε μέρα στις 20:30. Για το πλήρες ωράριο λειτουργίας, παρακαλώ επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα.