Ανακοινώσεις
02/12/2020 Προσωρινή διακοπή πρόσβασης στις υπηρεσίες του Συστήματος Βιβλιοθήκης λόγω τεχνικού προβλήματος.

Προσωρινή διακοπή πρόσβασης στις υπηρεσίες του συστήματος Βιβλιοθήκης λόγω τεχνικού προβλήματος. Καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.

 

 Έχει επηρεαστεί η πρόσβαση στις πιο κάτω υπηρεσίες:

  • - Δανεισμός, Σταθμοί αυτόματου δανεισμού
  • - Ο Λογαριασμός μου
  • - Κρατήσεις
  • - Ανανεώσεις

 

Για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία, επικοινωνήστε με το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης, Τηλ. 22-892020.

 

Απολογούμαστε για οποιαδήποτε ταλαιπωρία.