Ανακοινώσεις
11/01/2021 Loeb Digital Classical Library

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει  πρόσβαση στη βάση δεδομένων Loeb Digital Classical Library.

Η Loeb Classical Library είναι μια σειρά από βιβλία, που αρχικά εκδόθηκαν από τον Heinemann στο Λονδίνο και σήμερα από το Harvard University Press, το οποίο παρουσιάζει σημαντικά έργα της αρχαίας ελληνικής και λατινικής λογοτεχνίας.

 

Η πρόσβαση είναι δυνατή εντός Πανεπιστημιακού Δικτύου και μέσω VPN.