Ανακοινώσεις
25/02/2021 EBSCOhost - αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος.

Η Βιβλιοθήκη σας ενημερώνει ότι το τεχνικό πρόβλημα πρόσβασης και αναζήτησης τίτλων ξενόγλωσσων συνδρομών/περιοδικών στην EBSCOhost έχει αποκατασταθεί.