Ανακοινώσεις
23/03/2021 Η εγγραφή/ανανέωση συνδρομής Εξωτερικών Μελών Βιβλιοθήκης αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση της πανδημίας, η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη περιορίζεται αποκλειστικά σε μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε ενεργά εγγεγραμμένα Εξωτερικά Μέλη.

 

Τα ενεργά Εξωτερικά Μέλη θα εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη και θα εξυπηρετούνται στο βαθμό που δεν θα επηρεάζεται η εξυπηρέτηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

 

Η εγγραφή νέων Εξωτερικών Μελών και η ανανέωση συνδρομής Εξωτερικών Μελών Βιβλιοθήκης αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας.

 

»Βλέπε επίσης "Οδηγίες χρήσης Βιβλιοθήκης"