Ανακοινώσεις
23/03/2021 Την 25η Μαρτίου και την 1η Απριλίου 2021, λόγω δημόσιας αργίας, η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει μόνο ως αναγνωστήριο, 08:30-22:30.

Την 25η Μαρτίου και την 1η Απριλίου 2021, λόγω δημόσιας αργίας, η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει μόνο ως αναγνωστήριο, 08:30-22:30.

 

Η Βιβλιοθήκη ΣΕΚΚΙ και η Αρχαιολογική Συλλογή στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας θα είναι κλειστές.