Ανακοινώσεις
10/05/2021 Σεμινάριo χρήσης εργαλείου βιβλιογραφικής διαχείρισης RefWorks

 

Το εργαλείο διαχείρισης RefWorks παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής βάσης δεδομένων, εισάγοντας βιβλιογραφικές αναφορές απευθείας είτε από δικτυακές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, είτε από κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, είτε πληκτρολογώντας τα βιβλιογραφικά στοιχεία. Επίσης παρέχει την δυνατότητα μορφοποίησης των αναφορών αυτών (MLA, APA, Chicago Manual of Style, Turabian, κ.α.) και χρήσης τους για την δημιουργία βιβλιογραφιών σε επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα, εργασίες κλπ.

 

Δηλώστε συμμετοχή στα σεμινάρια που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη για την χρήση του εργαλείου βιβλιογραφικής διαχείρισης Refworks.

 

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με

Λούη Προκοπίου , τηλ. 00 357 22892016