Ανακοινώσεις
26/05/2021 Εγγραφή/ανανέωση συνδρομής Εξωτερικού Μέλους Βιβλιοθήκης από 1η Ιουνίου 2021.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση της πανδημίας, η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε ενεργά εγγεγραμμένα Εξωτερικά Μέλη της.

 

Τα ενεργά Εξωτερικά Μέλη εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη και εξυπηρετούνται στο βαθμό που αυτό δεν επηρεάζει την εξυπηρέτηση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

 

Νέα εξωτερικά μέλη και μη ενεργά εγγεγραμμένα εξωτερικά μέλη μπορούν να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής / Ανανέωσης Εξωτερικού Μέλους.

Πριν την υποβολή της αίτησης παρακαλούμε όπως μελετήσετε τις  "Οδηγίες χρήσης της Βιβλιοθήκης για αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19" καθώς και το κείμενο "Πολιτικές και Όροι Χρήσης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή νέων μελών και απόκτηση κάρτας μέλους μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Πανεπιστημιακή κάρτα/Κάρτα Βιβλιοθήκης.