Ανακοινώσεις
19/07/2021 Η Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή 9-16 Αυγούστου. Το Αναγνωστήριο 24/7 θα παραμείνει ανοικτό.

Η Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή
9 - 16 Αυγούστου

 

Το Αναγνωστήριο 24/7 θα παραμείνει ανοικτό.