Ανακοινώσεις
24/09/2021 «Προσβασιμότητα στη Βιβλιοθήκη από Άτομα με Αναπηρίες» - Ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση.

Ο Όμιλος Φοιτητών με Αναπηρίες και Φίλων Πανεπιστημίου Κύπρου
σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη διοργανώνει την
Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου, στις 6:00 μ.μ.
διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο«Προσβασιμότητα στη Βιβλιοθήκη από Άτομα με Αναπηρίες»Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση για την προσβασιμότητα
των ατόμων με αναπηρίες στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου:
πρόσβαση στο κτήριο, υποστηρικτικές υπηρεσίες
και τεχνολογίες που διαθέτει.Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.Θα μεταδοθεί ζωντανά (live streaming) στις σελίδες
της Βιβλιοθήκης και του Ομίλου ΦμεΑ, στην πλατφόρμα Facebook.